TheCreator

Future Artists @ George Street Gallery

City Dance

Inscrieri
12 Aug - 23 Sep
Categoria
DESIGN
Voturi
12 Aug - 29 Sep
Anunt castigatori
30 Sep
33 / 182 [cele mai recente]
33 / 182 [cele mai recente]

Lucrare creata de GEORGIANA GHIT( Pluto Lines)

City Dance ilustrează ritmul alert în care trăiește omul orașului. Muzica unui oraș este o artă a vitezei și a întâlnirilor care cer punctualitate, este muzica unui om care se mișcă, respiră și trăiește într-o lume a vitezei.
City Dance te îndeamnă să asculţi muzica orașului tău, să îi simţi ritmul și să dansezi alături de el. Nu fi doar un ascultător, fii un dansator al muzicii urbane!

City Dance illustrates the rapid rhythm lived by the man of the city. The music of a city is the art of speed and clockwork meetings, it is the music of a human who moves, breathes and lives in a world of acceleration.
City Dance urges you to listen to the music of your city, feel its rhythm and dance along with it. Don’t be just a listener, be a dancer of the urban music!

Voturi: 80