TheCreator

Grand Spoof 2010

Regulamentul competitiei

Inscrieri
28 Jun - 22 Jul
Categoria
VIDEO
Voturi
23 Jul - 28 Jul
Anunt castigatori
30 Jul

 

Regulamentul Oficial al CONCURSULUI GRAND SPOOF, EDIŢIA 2010

Organizator:

S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social in str Prof. David

Emmanuel, nr. 9bis, parter, sector 1, Bucuresti, cu adresa de corespondenta in strada Piata Presei

Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A3, et. 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.

J40/19144/2006 si cod fiscal RO 19233120, reprezentată legal de Marius Cristea, în calitate de

Administrator, denumita in continuare "Organizator".

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor

mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament "). Regulamentul este intocmit si va fi facut

public prin vizitarea site-ului www.adfel.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a opri Concursul in orice moment, de a modifica prezentul

Regulament, urmand ca astfel de schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de

prezentare a acestor modificari pe site-ul www.adfel.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul si de a modifica termenul-limita pentru inscrierea spoturilor, cu

conditia sa anunte in prealabil acest lucru pe www.adfel.ro.

Detalii privind desfasurarea Concursului:

Concursul se desfasoara pe blogul ADfel (www.adfel.ro), in perioada 28 iunie – 25 iulie 2010. Concursul

se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru

toti participantii.

Mecanism, reguli si conditii de inscriere:

Concursul presupune realizarea unui clip video de maxim 90 de secunde, astfel comprimat incat sa nu

depaseasca 20 MB, care sa parodieze o reclama romaneasca sau internationala cunoscuta.

Materialele video (denumite in continuare „spoofuri”) vor putea fi inscrise in concurs pana la data de

22 iulie 2010, ora 24:00, printr-o metoda unica de inscriere:

trimitand un e-mail la adresa grandspoof@iqads.ro cu subiectul: Grand Spoof. E-mailurile care nu vor

avea acest subiect nu vor putea fi admise in concurs. E-mailul trebuie sa contina atasat fisierul video

sau un link catre o pagina de unde se poate descarca acesta. De asemenea, e-mailul trebuie sa contina

obligatoriu urmatoarele date personale ale concurentului: nume, prenume, adresa de e-mail si telefon.

Fiecare participant poate avea un numar nelimitat de inscrieri.

Este interzisa trimiterea spoofurilor pentru care participantii la concurs nu detin drepturi de autor sau

nu au acordul autorului pentru a utiliza respectivele materiale.

Organizatorul nu va lua în considerare spoofurile pe care le consideră obscene, provocatoare sau care

incalca in vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi romanesti in vigoare la data Concursului.

Spoofurile trimise trebuie sa fie originale si sa respecte tema Concursului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun spoof insusit in mod ilegal de catre concurenti.

Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca

urmare a participarii cu spoofuri la acest concurs.

Organizatorul are urmatoarele drepturi:

Organizatorul nu considera in mod automat ca trimiterea unui spoof reprezinta o garantie ca aceasta

va participa la concurs,

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu aproba în concurs materialele care nu se încadrează în tema

impusă sau care nu respectă regulile şi condiţiile de înscriere.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide daca, in ce conditii si unde spoofurile trimise de

participanti vor fi facute publice. Astfel de materiale devin proprietatea Organizatorului in momentul

transmiterii lor de catre concurenti, libere de orice pretentii emise de o persoana sau un grup de

persoane, putand fi utilizate in orice scop de catre Organizator, fara obligatia de a acorda ulterior

compensatii pentru utilizarea lor.

Validitate:

Pentru ca participarea să fie considerată validă, spoofurile trimise trebuie să se înscrie în tema

concursului, sa intruneasca criteriile tehnice şi sa se incadreze in termenul limita de trimitere, respectiv

22 iulie 2010, ora 24:00.

Obligatii asumate de participanti:

- sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati

de organizatori in cazul castigului;

- sa fie de acord sa primeasca mesaje informative legate de Concurs din partea organizatorilor;

Castigatorii sunt de acord sa cedeze exclusiv in favoarea Organizatorului toate drepturile de autor

asupra fiecarui spoof trimis, pe perioada a 18 luni, conform cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de

autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, cesiunea fiind nelimitata teritorial,

intelegand prin aceasta ca isi produce efecte in orice teritoriu de pe mapamond.

Premii:

Premiul oferit in urma votului juriului profesionist, format din specialisti de marketing si advertising din

Romania, este o camera video oferita de eMAG: https://www.emag.ro/camere_video/camera-videocanon-

legria-hf-r16-negru--pHFR16BK

Componenta juriului de specialitate va fi anuntata inainte de inceperea perioadei de vot, in pagina

concursului.

Premiul oferit in urma votului publicului, este o camera foto oferita de eMAG:

https://www.emag.ro/foto_digitale/aparat-foto-digital-canon-powershot-a3100-is-argintiu--

pAJ4255B002AA

Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Acordarea premiilor:

Cele doua premii ale concursului Grand Spoof se acorda in urma jurizarii, in perioada 23 – 28 iulie 2010.

Vor exista doua jurii implicate in proces:

• juriul profesionist, format din experti ai industriei de marketing si comunicare din Romania.

Fiecare membru al juriului va acorda note de la 1 la 10 fiecarui spoof inscris. Materialul care

acumuleaza cel mai mare punctaj este declarat castigator. In caz de egalitate, juriul va ierarhiza

de comun acord spoofurile aflate la egalitate, astfel incat sa poata fi stabilita o ordine a primilor

10 clasati.

• publicul larg, care va putea vota toate spoofurile admise in competitie si disponibile pe platforma creator.iqads.ro. Fiecare persoana care viziteaza site-ul va putea acorda fiecarei creatii un singur vot pe baza contului de membru IQads. Spooful castigator este cel care intruneste cele mai multe voturi in perioada votarii, 23 – 28 iulie 2010

Instiintarea castigatorului:

Rezultatele vor fi anuntate pe 29 iulie 2010, in cadrul proiectiei spoofurilor la ADfel. Castigatorii vor fi in prealabil contactati telefonic, pe parcursul zilei de 28 iulie si vor trebui sa confirme acceptarea premiului pina la data de 29 iulie 2010, inclusiv. Castigatorul care nu poate fi contactat telefonic pina la aceasta data, va pierde premiul. In acest caz, premiul va fi acordat participantului care urmeaza in clasament.

Dupa confirmarea acceptarii premiului, castigatorul va trebui sa trimita organizatorului o copie a buletinului / cartii de identitate.

Castigatorul va intra in posesia premiului in cel mult 30 de zile calendaristice de la data cand i-a fost adus la cunostinta ca este castigator, in baza actului de identitate si in urma semnarii in original a unui proces verbal de predare – primire.

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea în care domiciliază si fotografia lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in diverse materiale de presa, audio, video, fără nici un fel de plată aferentă. Câştigătorul premiului va semna o declaraţie în acest sens, conform celor solicitate de către organizator.

Taxe şi impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art.77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Veniturile obtinute din premii de catre castigatori in cadrul Campaniei, in bani si/sau in natura, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu, cu exceptia premiilor cu o valoare mai mica de 600 de lei, care nu sunt supuse impozitarii. In cadrul

Grand Spoof, organizatorul va suporta acest impozit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile castigate sunt si raman in sarcina exclusiva a câstigatorului.

Drept de participare:

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, care au implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data de 18 iulie 2010, care au domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Grupului de presa Realitatea – Catavencu, a sotilor si rudelor de gradul I ale acestora, cu exceptia distribuitorilor de presă autorizaţi şi firmelor partenere în organizarea acestui concurs, precum si cu exceptia colaboratorilor brandurilor Blue Idea Promotions- IQads si SMARK.

Litigii:

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele sesizări legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L., Piata Presei Libere nr. 1, corp A3, et. 2, Bucuresti, sector 1, pina la data de 1 august 2010. Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

Prelucrarea si protectia datelor personale

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima consimtamantul expres si neechivoc pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, email) de catre Organizator in scopul: validarii, acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori;

Datele personale ale participantilor sunt confidentiale si vor fi folosite doar pentru functionarea normala a Concursului. Organizatorul va dezvalui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume, exclusiv societatilor afiliate si/sau partenerilor contractuali, in scopul utilizarii acestor date in activitatile de promovare aferente Concursului (televiziune, radio, presa, alte materiale tiparite). Organizatorul se obliga ca o astfel de dezvaluire de date personale se se limiteze numai la castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului.

Astfel, pe baza consimtamantului liber exprimat, castigatorii vor participa la activitati publicitare relevante, iar numele, prenumele si imaginea lor vor fi utilizate gratuit de catre Organizator si societatile afiliate, in scopul publicitar amintit. Castigatorii au dreptul de a refuza utilizarea acestor date in activitatile de promovare aferente concursului, printr-o simpla adresa de refuz transmisa Organizatorului.

Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei.

Pe baza obtinerii consimtamantului liber exprimat si neconditionat, persoanele vizate vor dispune de dreptul de a opta pentru o prelucrare ulterioara a datelor personale in scop de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa Piata Presei Libere Nr.1, corp A, etaj 2, Bucuresti - Sector 1, iar acesta se obliga: sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod

gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, elimine sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

Dispozitii finale:

Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs. Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa de corespondenta a societatii: S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L., Piata Presei Libere nr. 1 Casa Presei corp A3 et. 2

Bucuresti, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 – 18:00.

Detalii se pot obtine la numarul de telefon 0744 582 736 între orele 10:00 – 18:00 de luni până vineri, precum si pe adresa de email contact@IQads.ro, cu subiectul Grand Spoof

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru continutul spoofurilor inscrise in Concurs. Acestea reprezinta parodii menite sa stimuleze creativitatea si vor fi tratate ca atare.

ORGANIZATOR:

S.C. BLUE IDEA PROMOTIONS S.R.L.